Beijing Selfie 2018

2018yueyuan3

Yue Yuan and Lynette Shi

Photo courtesy of Yue Yuan